Bureau Telecommunicatie & Post
  • a
  • a
Taal selecteren

Bureau Telecommunicatie & Post

Telecommunicatie

Door het bevorderen van een doelmatige verzorging van de telecommunicatiemarkt, waarbij concurrentie tussen aanbieders het uitgangspunt is, wordt de marktontwikkeling gestimuleerd.
Lees meer over telecommunicatie

Post

Het reguleringsbeleid voor de postsector is gebaseerd op het toezien op de naleving van alle wettelijke voorwaarden door marktpartijen ter garantie van universele postvoorziening en kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs.
Lees meer over post

Energie

Een belangrijk beleidsspeerpunt in de regulering van de energiesector is het hanteren van een transparant en stabiel systeem voor de bepaling van binnenlandse energieprijzen.
Lees meer over energie

Elektriciteit

Het toezicht en de regulering van de elektriciteitsvoorziening en aanverwante marktpartijen is gericht op een zo transparant en efficiënt mogelijk functionerende markt in het belang van de consument.
Lees meer over elektriciteit

Water

Voor het toezicht op de betaalbaarheid van de drinkwatertarieven voor de consument is een zo efficiënt mogelijke productie en levering van drinkwater een voorwaarde.
Lees meer over water

Brandstof

Het beleid- en toezichtkader voor gereguleerde brandstoffen gaat uit van de overkoepelende doelstellingen betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van brandstoffen.
Lees meer over brandstof

Bitumen

De prijzen voor bitumen voor lokaal gebruik staan onder strikte regulering vanwege de kleinschaligheid van de markt en de sterke maatschappelijke behoefte aan asfalt.
Lees meer over bitumen

Luchthaventarieven

De tarieven van passagiersfaciliteitengelden, landings- en parkeergelden komen tot stand op basis van kostenoriëntatie en een kostentoerekeningsmodel.
Lees meer over luchthaventarieven

Bericht van de Directeur

Hoogwaardige regulering van Telecommunicatie, Post & Utiliteiten draagt wezenlijk bij tot de ontwikkeling van Curaçao tot een digitale hub in het Caribisch gebied...
Lees hier het bericht

Telecommunicatie

Door het bevorderen van een doelmatige verzorging van de telecommunicatiemarkt, waarbij concurrentie tussen aanbieders het uitgangspunt is, wordt de marktontwikkeling gestimuleerd.
Lees meer over telecommunicatie

Post

Het reguleringsbeleid voor de postsector is gebaseerd op het toezien op de naleving van alle wettelijke voorwaarden door marktpartijen ter garantie van universele postvoorziening en kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs.
Lees meer over post

Energie

Een belangrijk beleidsspeerpunt in de regulering van de energiesector is het hanteren van een transparant en stabiel systeem voor de bepaling van binnenlandse energieprijzen.
Lees meer over energie

Elektriciteit

Het toezicht en de regulering van de elektriciteitsvoorziening en aanverwante marktpartijen is gericht op een zo transparant en efficiënt mogelijk functionerende markt in het belang van de consument.
Lees meer over elektriciteit

Water

Voor het toezicht op de betaalbaarheid van de drinkwatertarieven voor de consument is een zo efficiënt mogelijke productie en levering van drinkwater een voorwaarde.
Lees meer over water

Brandstof

Het beleid- en toezichtkader voor gereguleerde brandstoffen gaat uit van de overkoepelende doelstellingen betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van brandstoffen.
Lees meer over brandstof

Bitumen

De prijzen voor bitumen voor lokaal gebruik staan onder strikte regulering vanwege de kleinschaligheid van de markt en de sterke maatschappelijke behoefte aan asfalt.
Lees meer over bitumen

Luchthaventarieven

De tarieven van passagiersfaciliteitengelden, landings- en parkeergelden komen tot stand op basis van kostenoriëntatie en een kostentoerekeningsmodel.
Lees meer over luchthaventarieven

Bericht van de Directeur

Hoogwaardige regulering van Telecommunicatie, Post & Utiliteiten draagt wezenlijk bij tot de ontwikkeling van Curaçao tot een digitale hub in het Caribisch gebied...
Lees hier het bericht

Onze sectoren

Het Bureau Telecommunicatie en Post is een multi-sectorale zelfstandige toezichthouder en reguleert namens de overheid van Curaçao de sectoren:

Telecommunicatie

Machtigingen, aanvraagformulieren, vergoedingen, beleid, wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van toezicht en regulering.

Post

Aanvraagformulieren, vergoedingen en wetgevings- en beleidskaders voor toezicht en regulering.

Energie

Aandachtsgebieden voor toezicht en regulering op het gebied van elektriciteits-, brandstof- en watervoorziening, bitumen, tarieven en aanvragen.

Luchthaven

Uitgangspunten voor toezicht en regulering van passagiersfaciliteitengelden, landings- en parkeergelden.

Nieuwste publicaties

Tariefwijziging elektriciteit en water vanaf 1 maart 2018

De Regering van Curaçao heeft bekend gemaakt dat de tarieven voor elektriciteit en water met ingang van 1 maart 2018 zijn gewijzigd...
Lees meer

Tariefwijziging brandstof vanaf 27 februari 2018

De Regering van Curaçao heeft bekend gemaakt dat de kleinhandelsprijzen voor de producten Mogas 95, Gasolie LSD, LPG 100 lbs en LPG 20 lbs,…
Lees meer

ITU onderzoek: ‘Measuring the Information Society Report 2017’

ITU heeft de inmiddels 9de editie van het ‘Measuring the Information Society report’ (MIS rapport 2017) gepubliceerd…
Lees meer

Aanpassing teruglevertarieven duurzaam opgewekte elektriciteit 2018

Op basis van de jaarlijkse evaluatie conform de ‘Tariefrichtlijn kleinschalige duurzame stroomvoorziening’, is door de Regering van…
Lees meer