Bureau Telecommunicatie & Post
  • a
  • a
Taal selecteren

Aanvragen

Het BT&P hanteert voor de sectorgebonden werkvelden waarover haar toezicht strekt standaard aanvraagprocedures bij aanvragen voor machtigingen, koeriersregistraties, verklaringen van geen bezwaar, nummeraanvragen en radio- & tv-opname aanvragen. Deze aanvraagprocedure omvat de volgende basisstappen:

1

Download en print het aanvraagformulier

2

Vul het aanvraag formulier in

3
Voorzie het aanvraag formulier van een plakzegel ter waarde van NAF. 10.00

Voorzie het aanvraag formulier van een plakzegel ter waarde van NAF. 10.00

4

Lever de vereiste ingevulde bijlagen en verplichte verklaringen in samen met het aanvraagformulier

5

Dien het ingevulde aanvraagformulier met de vereiste bijlagen en verplichte verklaringen per post of persoonlijk in bij het BT&P

6

Betaal de bij wet verschuldigde vergoeding

Plakzegels zijn verkrijgbaar bij het BT&P of Landsontvanger.
Aanvraagformulieren kunnen niet digitaal ingevuld of aangeleverd worden.
Een aanvraagformulier die niet juist of niet volledig is ingevuld of aangeleverd kan ertoe leiden dat uw aanvraag niet gehonoreerd wordt of vertraging oploopt.

Meer relevante informatie over aanvragen leest u hieronder.

Vergoedingen

Het BT&P is verplicht de kosten die zij maakt voor alle activiteiten samenhangend met de uitgifte van machtigingen, nummers, verklaringen van geen bezwaar of het registreren van koeriers, in rekening te brengen bij de aanvrager. Dit geldt ook voor de kosten voor het houden van toezicht op de naleving van de verplichtingen die hieraan verbonden zijn.  De hoogte van deze vergoedingen is vastgelegd in de Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen, hieronder downloadbaar.

Download:

Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen,  P.B. 2008, no. 58

Aanvullende documenten en bijlagen

Elke aanvraag vereist behalve een ingevuld aanvraagformulier tevens het bijvoegen van aanvullende verplichte documenten en verklaringen.

Deze informatie wordt doorgaans per aanvraag in het betreffende aanvraagformulier voor de aanvrager duidelijk nader gespecificeerd.

U dient deze informatie conform die specificaties bij uw aanvraag mee te leveren. Het is raadzaam om alle vereiste documenten en verklaringen eerst te verzamelen voordat u met het invullen van het formulier aan de slag gaat.

Opsturen naar het BT&P

Aanvraagformulieren kunt u vergezeld van de daarbij vereiste ingevulde bijlagen en verplichte verklaringen en documenten persoonlijk aanleveren bij of per post verzenden naar:

Bureau Telecommunicatie en Post
Onder vermelding van het onderwerp van uw aanvraag
Beatrixlaan 9, Emmastad
Postbus 2047
Willemstad, Curaçao

Radio- & TV-opnamen

Het BT&P biedt als extra service ook de mogelijkheid aan tot het aanvragen van radio- en tv-opnamen uit een door u gewenste periode.

Vul in het aanvraagformulier zo volledig mogelijk de gegevens in van de door u gewenste opname en stuur dit naar  het BT&P. Dit kan per fax naar: +(599-9)736-5265 of per mail naar radio-opname@burtel.cw

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden: 

Aanvraagformulier radio opnamen

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de aanvraagformulierien neem contact op met het BT&P kantoor op +(599-9) 463-1700.


Machtigingen: Afdeling Vergunningen, Registraties en Vergoedingen, vrv@burtel.cw
Koeriersregistratie: Afdeling Algemene Zaken en Post
Nummers: Afdeling Technische Zaken
Verklaring van Geen Bezwaar zon PV-installatie: Afdeling Vergunningen, Registraties en Vergoedingen, vvgb@burtel.cw