Bureau Telecommunicatie & Post
  • a
  • a
Taal selecteren
  • Type
  • Onderwerp
  • Periode

Aanpassing teruglevertarieven duurzaam opgewekte elektriciteit 2018

Sinds 1 januari 2016 worden voor teruglevering van elektriciteit aan het net tarieven toegepast die bestaan uit een vergoeding van NAF. 0,25 per kWh teruggeleverde elektriciteit in combinatie met een vaste vergoeding van NAF. 16,00 of NAF. 32,00 per geïnstalleerde kWp per maand. 

Gedurende 2017 zijn door de verdere stijging van de wereldmarktprijzen voor olieproducten de kosten voor het produceren van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen verder gestegen. Dit heeft zich vertaald in een (licht) stijgende brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit, ondanks dat deze ontwikkeling door het in het gebruik nemen van het derde windpark op Tera Kora enigszins wordt beperkt.

Op basis van de jaarlijkse evaluatie conform de ‘Tariefrichtlijn kleinschalige duurzame  stroomvoorziening’, is door de Regering van Curaçao besloten om voor 2018 de bovengenoemde tarieven aan te passen. Het tarief voor teruggeleverde elektriciteit zal echter worden gehandhaafd op NAF. 0,25 per kWh, aangezien dit nog steeds in lijn is met de huidige ontwikkeling van de brandstofclausule. 

Download hier de officiële bekendmaking van de gewijzigde tarieven voor 2018 zoals in de kranten gepubliceerd. 

(BT&P Publicatieperiode: 2018)