Bureau Telecommunicatie & Post
  • a
  • a
Taal selecteren

Energie

Bitumen

Taken

Binnen de energiesector zijn er naast de gereguleerde brandstoffen voor motorvoertuigen en elektriciteitsproductie tevens gereguleerde brandstoffen met een geheel ander karakter. Bitumen valt onder deze categorie. Het betreft hierbij bitumen 40/50 dat samen met zand en steenslag de basisgrondstof is voor asfalt. Het product wordt door PDVSA uit ruwe olie geproduceerd en door Curoil als groothandel geleverd aan de eindgebruiker. De grootste afnemer van bitumen is de asfaltcentrale Curaçao die het gebruikt voor de productie van asfaltbeton.

Kaderstelling BT&P taken

Het BT&P brengt in opdracht van de overheid advies uit over de tariefstelling en -structuur van bitumen en daarmee aanverwante benodigde aanpassingen als gevolg van internationale marktontwikkelingen die van invloed zijn op de kostprijs en derhalve de verkoopprijs van de groothandel voor bitumen voor de eindgebruiker. Op basis hiervan oefent het BT&P economisch toezicht uit op de markt voor bitumen. De grondslag voor dit toezicht is vastgelegd in de Prijzenverordening 1961, (P.B. 1961, no. 117)* en de hierop aansluitende Tariefrichtlijn bitumen 40/50.

* Noot: Deze landsverordening is nog niet aangepast aan de nieuwe staatkundige structuur die per 10 oktober 2010 in werking is getreden.

U kunt meer lezen over de wetgeving en tariefrichtlijn bitumen 40/50 die ten grondslag liggen aan de taken van het BT&P op het gebied van bitumen onder Wetgeving bitumen.

Prijzen bitumen & asfaltbeton

De prijzen voor bitumen voor lokaal gebruik staan onder strikte regulering vanwege de kleinschaligheid van de markt en de sterke maatschappelijke behoefte aan asfalt. 

Het mechanisme voor de prijsbepaling vindt plaats conform dezelfde tariefstructuur als voor andere gereguleerde brandstoffen met het wezenlijke verschil dat de prijs voor bitumen 45/50 1 keer per jaar herzien wordt ten opzichte van 1 keer per maand.