Bureau Telecommunicatie & Post
 • a
 • a
Taal selecteren

Energie

Brandstof

Taken

In de energiesector op Curaçao is de markt op het gebied van brandstofproducten op te splitsen naar de productie, distributie en levering van brandstofproducten. De activiteiten op het gebied van distributie en levering van brandstofproducten worden hoofdzakelijk ontplooid door 1 dominante partij, Curoil N.V.

Het toezicht en de regulering door het BT&P op het gebied van brandstofvoorziening heeft een aantal doelstellingen voor ogen die gericht zijn op een zo transparant en efficiënt mogelijk functionerende markt in het belang van de consument.

Doelstellingen:

 • Betaalbaarheid: de totstandkoming van efficiënte tarieven
 • Beschikbaarheid: het leveren van adequate dienstverlening aan het publiek met een leverings- en kwaliteitsgarantie voor brandstofproducten en het beschermen van het eindgebruikersbelang door middel van een zo transparant en efficiënt mogelijk functionerende markt
 • Duurzaamheid: de verduurzaming van brandstoffen en het efficiënter gebruik (dus terugdringen) van brandstoffen in het algemeen

Vanuit deze beoogde doelstellingen oefent het BT&P een aantal toezichttaken uit op het gebied van brandstofvoorziening.

Toezichttaken in de praktijk:

 • Ontwikkeling van en advisering over een beleids- en reguleringskader voor de distributie en levering van brandstoffen
 • Advisering over de uitvoering van beleids- en reguleringskaders
 • Advisering over tariefstructuren, productie- en distributievoorwaarden van brandstoffen
 • Advisering over richtlijnen voor aansluit-, leverings- en eindgebruikerstarieven voor gasaansluitingen
 • Advisering over kwaliteitsrichtlijnen voor het distributieproces van brandstoffen
 • Advisering over de naleving van de kwaliteitscriteria door de brandstofleveranciers t.b.v. kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de eindgebruiker en meer transparantie en efficiëntie in de bedrijfsvoering
 • Advisering bij wijzigingsverzoeken voor tariefstructuren, algemene leveringsvoorwaarden, leverings- en eindgebruikerstarieven
 • Advisering over de naleving van wettelijke bepalingen over en voorwaarden voor prijsbeschikkingen
 • Het volgen van de lokale en internationale marktontwikkelingen op het gebied van productie en distributie van brandstoffen